• Ledim

Mimaride Aydınlatmanın Önemi“Aydınlatma tasarımı her zaman, mimariye, mekâna ve mekândaki objelere entegre bir çözüm sunmalı.”


Mimari ve Aydınlatma tasarımı koordineli çalışılması gereken iki disiplindir. Tasarımsal disiplinler arasında öne çıkan üretim alanlarından biri de aydınlatma tasarımıdır.

Yapılarda aydınlatma, öyle stratejik yapılmalıdır ki, yapı ben buradayım demelidir. Aynı zamanda yapılan iyi ve kaliteli bir aydınlatmanın insan sağlığı ve yaşam kalitesi açısından da önemi unutulmamalıdır.

Mesleğin öncülerinden Richard Kelly’ye göre aydınlatma tasarımında 3 temel prensip bulunmaktadır. Kelly’nin bu üç tekniği temel alarak geliştirdiği aydınlatma yaklaşımı; nesneleri vurguluyor, yüzeyleri yıkıyor ve keskin detaylar yaratıyor. Odak ışığı (focal glow), ortam ışığı (ambient luminescence) ve pırıltıların oyunu (play of brilliants) gibi terimleri de bu fikirlerini betimlemek için kullandı.

Bazen belirli bir projenin kriteri gereği; kullanılan ögelerden birinin diğerine göre daha belirgin olmasına ihtiyaç duyulsa da bu üç teknik onun çalışmalarında her zaman var oldu. Kelly aynı zamanda gün ışığını destekleyenlerdendi. O, doğal ışığın mekânı tanımlayan ana aydınlatma; diğer yandan elektriksel aydınlatmanın bütünleyici bir role sahip olması gerektiğine inandı. Bu katmanlı aydınlatma yaklaşımı, hem iç hem de dış aydınlatmayı dengeleyen çözümler yarattı.

Yenilik ile temel ilkeler, estetik ile işlev, performans ile bütçe arasındaki denge, doğru dengeye ulaşmak, aydınlatma tasarımına daha bütünsel bir yaklaşımı gerektiriyor.

İnsanın çevre algısının yaklaşık %80’i görsel algıdır. Bir odaya girdiğimizde gözlerimiz bize mekânı, onun renklerini, şeklini, mimarisini, iç mimarisini vb. anlatmak için ışığı kullanır. Aydınlatma kalitesi, çevremize verdiğimiz hem fiziksel hem de duygusal tepkilerimizi etkileyerek görsel algımıza önemli katkı sağlıyor. İyi aydınlatma insan merkezli olmalıdır. Bir projenin aydınlatma tasarımını değerlendirirken ilk önce ışığın onu kullanan insanları nasıl etkileyeceğini anlamak çok önemlidir.Kaynakça


https://illumni.co/lighting-design/how-can-we-optimize-evolving-lighting-design-to-enhance-health-and-well-being/


168 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör